Ineke Oskam - ineke-dolls.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ineke Oskam


"About the stork and babies"

Babies are put on the world in two ways: by the Stork, or by the courier, in box and all.
This last is Ineke Oskam's specialty.

This Dutch artist makes dolls for the past 25 years.
Within a short time frame, she was a welcome guest at doll shows and she has her creations sold worldwide.
Her skills are renowned in the doll world.

"When you start as you must make certain choices and dollmaker.
Trolls, character dolls and young children have been tried out. But when my granddaughter was born, I was sure, it had to be babies. "says Ineke.

"In the beginning I gave the dolls names where I had something with it. The name of my granddaughter, nieces, nephews, brothers and sisters. But after a while you worked out.
Nowadays I look especially names that emphasize the character of the doll and the feeling I have when I look at the doll look. "

Ineke's "ineke-dolls.nl" website is also an example of what she can achieve when she really is doing the best.

I had never done anything with the Internet . I built up the website myself, with a little help here and there of course.The Internet and e-mail have helped me tremendously especially with making contacts.

Her home-atelier is ruled by the little ones.

"Except making, is collecting dolls a passion of me. I have dolls of many great artists and I am very proud of my collection "said Ineke.

lso the clothing is an important aspect of the dolls. This can give the baby a certain look.

All the dolls come with certificate of authenticity, signed by the artist to ensure that it is a by Ineke gerebornde baby or toddler.

Measured to any standard is Ineke an artist. She speaks with great enthusiasm about her work and her performance are indeed great to see.
Eventually you'll be remembered for what you leave behind. And Ineke's legacy will speak for itself.


"Over de ooievaar en baby's"

Baby's worden op twee manieren op de wereld gezet:
Door de ooievaar, of door de koerier, in doos en al.
Dit laatste is Ineke Oskam's specialiteit.

Deze nederlandse artieste maakt al 25 jaar poppen.
Binnen een kort tijdsbestek werd ze een graag geziene gast op poppenbeurzen en heeft zij haar creaties wereldwijd verkocht.
Haar vaardigheden zijn vermaard in de poppenwereld.

"Wanneer je begint als poppenmaakster moet je en bepaalde keuze maken.
Kabouter en trollen karakterpoppen en jonge kinderen zijn uitgeprobeerd. Maar toen mijn kleindochter werd geboren wist ik het zeker , het moesten baby's worden."zegt Ineke.

Na het creatieve gedeelte komt het lastige: de poppen een naam geven.

"In het begin gaf ik de poppen namen waar ik iets mee had. De naam van mijn kleindochter, nichtjes, neefjes, broers en zussen. Maar na een tijdje raak je uitgespit.
Tegenwoordig zoek ik vooral namen die het karakter van de pop benadrukken en het gevoel dat ik heb als ik naar de pop kijk."

Ineke's "ineke-dolls.nl"website is ook een voorbeeld van datgene wat ze kan bereiken wanneer ze echt haar best doet.

"Ik had voor kort nog nooit iets met Internet gedaan. Het is me gelukt om de website zelf te bouwen, met een beetje hulp hier en daar natuurlijk.Het Internet en vooral ook e-mail hebben me enorm geholpen met het leggen van contacten."

Haar huis-atelier wordt geregeerd door de kleintjes. Wanneer je er binnenstapt valt direct de omvang van de collectie en de diversiteit ervan op.

"Behalve het maken is het verzamelen van poppen een passie van me. Ik heb poppen van vele grote artiesten en ik ben erg trots op mijn collectie"aldus Ineke.

Ook de kleding is een belangrijk aspect van de poppen. Dit kan de baby een bepaalde uitstraling geven. De gebreide pakjes worden handgemaakt.

Alle de poppen worden geleverd met certificaat van echtheid, getekend door de artieste om te verzekeren dat het een door Ineke gerebornde baby is.

Afgemeten naar iedere standaard is Ineke een artiest. Ze spreekt met groot enthousiasme over haar werk en haar prestaties zijn inderdaad geweldig om te zien.
Uiteindelijk word je herinnerd om wat je achterlaat. En Ineke's erfenis zal voor zichzelf spreken.Welcome to the website www.ineke-dolls.nl

My name is Ineke Oskam, the artist behind this site.
My favourite hobby is creating babies and toddlers.
I hope you will have fun looking at my site.

If you have questions, do not hesitate to mail me at: ineke.dolls@gmail.com 

Mijn naam is Ineke Oskam en ben de artiest achter deze site.
Mijn grote hobby is het maken van realistische baby,s en peuters.
Veel plezier op mijn site.

Heeft U nog vragen, mail me gerust op:ineke.dolls@gmail.com 
Tel. 06 22572838
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu